C y k e l tuttens hjemmeside

🚲 Forside 🔧 Sådan Fungerer det 🚴 Vær med! 📷 Billeder og video 📜 Referater og tekst
📆 Det sker 🚵 Svendborg Cykeludlejning 🌈 Venner og Links 👪 Kontakt

Tekst og blops

Vedtægter

De gældende vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 2024

PDF: Vedtægter GF24

Tidligere, gamle versioner:

PDF: Vedtægter GF23

Medlemsmøde referater

Cykeltuttens medlemsmøder er den 1. onsdag i måneden kl. 17.

Medlemsmødet er Cykeltuttens højeste myndighed sammen med vedtægterne.

Alle er velkomne, nye som gamle medlemmer og dig der lige vil snuse til Cykeltutten.

Vi forsøger at indsamle punkter til dagsorden, fx via mail, et par dage i forvejen, men ellers tager vi den på dagen.

På møderne forsøger vi at lade hinanden komme til orde og skabe et trygt rum. Vi prøver at tænke over hvor meget plads vi tager og med et konsensus udgangspunkt skabe rum for do-ocracy.

2024

Medlemsmøde 3. januar (blev ikke afholdt)

Medlemsmøde 7. februar

Medlemsmøde 6. marts

Medlemsmøde 3. april

Medlemsmøde 8. maj

Medlemsmøde 5. juni

Medlemsmøde 3. juli

Medlemsmøde 7. august

Medlemsmøde 4. september

Medlemsmøde 2. oktober

Medlemsmøde 6. november

Medlemsmøde 4. december

Generalforsamling 2024 (17. april)
Bestyrelsens beretning (sammenskriv af medlemsinputs)

Referat generalforsamling 2024

Årsregnskab 2024

2023

Se referater for 2023

Data

Produktion af en cykel udleder ca. 100 kr CO2-ækvavilenter(CO2e) Kilder, Trek i The Guardian, Bikeradar Cykeltutten har pr. 1/1-22 registrede 1850 udleverede cykler. Det giver en direkte reduktion på 185 t CO2e.

Dertil kan så lægges den potentielle reduktionen, ved at der køres cykel fremfor fx bil. Ligesom de afledte reduktioner og generelle positive samfundskonsekvenser (mindre behov for vejudbygning, mindre sygdom, færrere ulykker osv.) ved at cykle. Det løber hurtigt op!

Samtidig giver cykelreperation en forståelse og selvtillid der kan overføres til mere generel vedligehold og reperation af ting. Dette kan levetidsforlænge, og dermed nedsætte forbrugsbehov og hastighed. Dette har direkte og afledte konsekvenser på de lange produktionskæder der; bringer ting op af jorden, rundt om jorden og hen til os og videre rundt og tilbage.

Alt i alt ender det med at give god mening.

Hvis der er nogen der vil betale Cykeltutten økonomisk, som en del af virksomhedens CSR eller ESG-audit, så kontakt os endelig for at høre om mulighederne for et fast sponsorat.

Tekster om organisering:

PDF: The Tyranny of Structurelessness by Jo Freeman aka Joreen, Dansk oversættelse 2023

PDF: Håndbog i rødstrømpebevægelse "Jordmorpjecen" 1981 (præsentation af basisgrupper)

PDF: The Hackerspace blueprint, (levende fællesdokument fra www.hackerspace.design)

Tekster om Cykeltutten og lidt andet

PDF: Cykeltutten 2044 - et tilbageblik

Teksten er udstrålet af Center For Militant Futurologi. Center for Militant Futurologi er et utopisk fremtidsforskningsprojekt med base i Svendborg Noosphere. Vi er glade for teksten og har den som centralt element på vores årshjul og videre arbejde.

PDF cached temp files: /home/folder/svendborg. zip

Teksten er fundet i Bladet og handler om det Svendborg Cykeltutten er i.